Google
O Nas

Kim jesteśmy

Bezpieczeństwo podatkowe naszych klientów oraz najwyższa jakość świadczonych usług to główne cele funkcjonującej od 2009 roku Kancelarii Księgowo Podatkowej (od 16.03.2010 r. Spółki Doradztwa Podatkowego), Kulupa & Tymoszuk Spółka z o.o. założonej i prowadzonej przez Księgowego Roberta Kulupę i Doradcę podatkowego Michała Tymoszuka.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, jawne, z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenia i fundacje działając na co dzień w gąszczu przepisów prawa administracyjnego, gospodarczego, podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych borykają się z kontrolami i postępowaniami sprawdzającymi. W celu pełnego wywiązania się z ciążących na nich obowiązków powinni zatrudniać armię fachowców z dziedzin prawa podatkowego, administracyjnego, pracy i ubezpieczeń społecznych.

Nie muszą jednak tego robić ponieważ mogą skorzystać z pomocy doświadczonych pracowników Kancelarii, których barki dźwigają ciężar odpowiedzialności za ponad 100 podmiotów gospodarczych. Praca naszych pracowników merytorycznych: specjalistów z zakresu księgowości, prawa podatkowego, prawa handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia działalności gospodarczej jest doceniana przez coraz szerszą rzeszę naszych Klientów.

W 2010 roku nasza Spółka została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa podatkowego prowadzoną przez Ministerstwo Finansów. W 2012 roku wdrożyliśmy z sukcesem proces certyfikacji świadczonych przez nas usług zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009. Otrzymany certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dotyczy świadczenia usług księgowych, usług kadrowo – płacowych, usług doradztwa podatkowego oraz świadczenia usług informacyjnych w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Nasza Jakość
Twoje zadowolenie

Nasz

Zespół

Polityka

Jakości

System zapewnienia jakości zgodny z uznaną normą PN-EN ISO 9001:2009 jest ważnym etapem rozwoju naszej firmy oraz solidną podstawą do dalszego doskonalenia poziomu naszych usług i jeszcze pełniejszego zaspokojenia oczekiwań naszych obecnych i przyszłych Klientów.

Wszystkie powyższe działania nakładają na nas obowiązek stałego podnoszenia naszych kwalifikacji oraz do zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.

2.pdf3.pdf4.pdf5.pdf6.pdf

7.pdf8.pdf10.pdf9.pdf

Poznaj

Aktualności

Punkty konsultacyjne KSU

Z przyjemnością informujemy, że wygraliśmy konkurs na realizację projektu pn.: Świadczenie usług doradczych w Punktach konsultacyjnych KSU” organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Nasza aplikacja została oceniona najwyżej w województwie lubelskim. Dzięki temu będziemy mogli zaoferować usługi doradcze za 10% odpłatności.

Nowa siedziba

Zapraszamy do nowej siedziby naszej Spółki, mieszczącej się w Białej Podlaskiej przy ul. Księcia Witolda 19/22. Nasze biuro mieści się na drugim piętrze nowego biurowca.

Certyfikat Systemu Zarządzania

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku przeprowadzonego procesu certyfikacji, został nam przyznany Certyfikat Systemu Zarządzania w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym oraz informacyjnych. Audyt był przeprowadzony na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z wpisem Spółki do Krajowego Rejestru Usług. Udział w KSU umożliwi naszej Spółce w przyszłości na udział w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską. Głównymi beneficjentami projektów będą oczywiście nasi Klienci.

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2009

Z przyjemnością informujemy, że w grudniu 2012 r. z sukcesem zakończyliśmy proces certyfikacji świadczonych przez nas usług zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009.
Otrzymany certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dotyczy świadczenia usług księgowych, usług kadrowo – płacowych, usług doradztwa podatkowego oraz świadczenia usług informacyjnych w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
System zapewnienia jakości zgodny z uznaną normą PN-EN ISO 9001:2009 jest ważnym etapem rozwoju Naszej firmy oraz solidną podstawą do dalszego doskonalenia poziomu naszych usług i jeszcze pełniejszego zaspokojenia oczekiwań Naszych klientów.

Witamy…

Decyzją Ministra Finansów Kulupa & Tymoszuk Sp. z o.o. została wpisana do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Oferujemy pełny

Zakres usług

Księgowość

Prawidłowo prowadzona księgowość to podstawa każdego prawidłowo funkcjonującego przedsiębiorstwa. Prowadząc księgowość koncentrujemy się na potrzebach klienta i dlatego stworzone przez nas księgi rachunkowe są przydatnym narzędziem w zarządzaniu firmą. Jednak nawet najlepiej i najdokładniej prowadzona księgowość jest mało przydatna, jeżeli klient nie jest w stanie wykorzystać zawartych w księgach rachunkowych informacji. Dlatego też kładziemy duży nacisk na sprawozdawczość.

Od spółki rozliczającej nasze podatki oczekujemy profesjonalnej wiedzy, odwagi w podejmowaniu trudnych decyzji, rozsądnego ważenia ryzyka i korzyści, a przede wszystkim odpowiedzialności za swoje decyzje. Niezwykle ważna jest również umiejętność dostrzegania spraw i problemów, o których klient zapomniał wspomnieć, a które są istotne w rozstrzygnięciu problemu podatkowego.

Zapomnij o kontrolach podatkowych, wizytach w urzędzie skarbowym, czy jakimkolwiek podpisywaniu pism, deklaracji i oświadczeń kierowanych do urzędów. Rozpoczynając współpracę z nami składasz nam pełnomocnictwo do reprezentacji w urzędach i od tego momentu kontakt z powyższymi instytucjami będzie minimalny.

Kadry i Płace

Składki ubezpieczeniowe oraz podatki od wynagrodzeń to duże obciążenie zarówno dla firm, jak i ich pracowników. Pracodawca może korzystać z takich form zatrudniania dozwolonych prawem, które pozwolą zmniejszyć nakładane na niego i pracownika obciążenia. Doradzamy między innymi w jaki sposób pracodawca ma dobierać wygodniejsze i tańsze dla niego formy umów z pracownikami, by nie łamać prawa i nie narazić się na sankcje nakładane przez organy kontroli. Te i inne decyzje w sprawach kadrowo – płacowych pomogą Państwu podjąć nasi doświadczeni pracownicy.

W ramach obsługi sporządzamy listy płac, karty wynagrodzeń oraz ewidencję zatrudnienia. Sporządzamy deklaracje podatkowe (PIT-4R, PIT-8AR, informacja o pobranych zaliczkach PIT-11), deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Udzielamy Zleceniodawcy informacji dotyczących spraw związanych z prowadzoną dokumentacją kadrową. Prowadzimy akta osobowe pracowników. Sporządzamy umowy o pracę i umowy cywilnoprawne, zarządzenia i zestawienia kadrowe, ewidencje urlopów, listy obecności i ewidencje czasu pracy.

Prowadzimy dokumentację związaną z zasiłkami, bieżącą korespondencja z ZUS, wydajemy niezbędne zaświadczenia pracownikom oraz sporządzamy regulaminy i plany urlopowe.

Ponadto organizujemy szkolenia pracowników w zakresie BHP.

Doradztwo podatkowe

Profesjonalne doradztwo podatkowe nie tylko może ustrzec podatnika przed przykrymi konsekwencjami kontroli podatkowej ale umożliwia też optymalizację rozliczeń podatkowych poprzez zapłatę podatku jak najpóźniej, najmniej lub nawet wcale. Jest to zatem obszar, który zarówno przedsiębiorcy jak i osoby nieprowadzące działalności gospodarczej powinni powierzyć specjalistom.

Kulupa & Tymoszuk Spółka Doradztwa Podatkowego świadczy kompleksowe usługi doradcze obejmujące swym zakresem podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, podatek od towarów i usług (VAT), podatki lokalne, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno-prawnych i inne. Usługi świadczymy poprzez konsultacje ustne, pisemne (opinie podatkowe), sporządzanie zapytań do Ministra Finansów w trybie Ordynacji podatkowej oraz reprezentujemy Podatnika przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi (WSA i NSA).

Dokonujemy analiz podatkowych stosowanych umów (np.: umowy licencyjne, umowy o świadczenie usług zarządczych, doradztwa technicznego, umowy o finansowanie działalności)

Doradzamy w zakresie wyboru optymalnych podatkowo sposobów finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej, w tym sporządzamy opracowania porównawcze poszczególnych sposobów finansowania działalności w aspekcie potrzeb i wymagań klientów, okoliczności zewnętrznych oraz wymogów formalno-prawnych. Przygotowujemy roczne zeznania podatkowe. Doradzamy oraz pomagamy przy zwrocie polskiego VAT dla podmiotów zagranicznych oraz zagranicznego VAT dla polskich przedsiębiorców.

Przygotowujemy dokumentację wymaganą przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie cen transferowych i transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Świadczymy usługi w zakresie audytów podatkowych. Ich celem nie jest jedynie sprawdzanie prawidłowości bieżących i przeszłych rozliczeń podatkowych. Audyty podatkowe są również skutecznym narzędziem optymalizacji działań podatnika, mających bezpośrednie przełożenie na jego zobowiązania podatkowe. Innymi słowy, zakładanym rezultatem audytu podatkowego jest zaproponowanie nowych rozwiązań, które będą efektywniejsze podatkowo niż te stosowane dotąd przez podatnika.

Świadczymy usługi stałego doradztwa prawno-podatkowego na rzecz spółek (w tym spółek z udziałem kapitału zagranicznego) z wielu branż istniejących na polskim rynku. Stała obsługa doradcza pozwala na stosunkowo dobre zapoznanie się z sytuacją ekonomiczno-podatkową każdego z naszych klientów, co z kolei wpływa pozytywnie na właściwy wybór proponowanych rozwiązań.

Doradztwo gospodarcze

Świadczymy profesjonalne usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Usługi dotyczą wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zależności od ryzyka i skali działalności. Dokonujemy analizy rodzaju działalności gospodarczej pod kątem zdobycia odpowiednich uprawnień, zezwoleń i koncesji. Pomagamy przy rejestracji spółek i pośredniczymy w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z ich założeniem (KRS, CEIDG, US, ZUS, GUS).

Prowadzimy również doradztwo przy zakładaniu spółek w innych krajach UE.

Punkt konsultacyjny

 

Jesteśmy wyspecjalizowanym Punktem Konsultacyjnym Krajowego Systemu Usług, którego celem nadrzędnym jest wspieranie i rozwój przedsiębiorczości. Świadczymy usługi na rzecz osób planujących założenie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców prowadzących już  działalność gospodarczą (asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej).

W dniu 17 października 2014 r. podpisaliśmy umowę o udzielenie wsparcia na świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych w zakresie projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Dzięki realizacji powyższego projektu Beneficjenci będą mieli możliwość skorzystania z bardzo atrakcyjnej oferty doradczej (10% wartości całej usługi, 90% wartości usługi dofinansowane z UE), co znacznie ułatwi i zmniejszy koszty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców.

Z usług z dofinansowaniem mogą skorzystać mikro, małe i średnie firmy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, oraz osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej, pod warunkiem, że w trakcie realizacji usługi założą działalność gospodarczą.

Oferta Punktu Konsultacyjnego:

Bezpieczeństwo podatkowe naszych klientów oraz najwyższa jakość świadczonych usług to nasze główne cele…

Zapraszamy do zapoznania się z

CennikiemZ dniem 01 stycznia 2008 roku wprowadza się następujący cennik usług (wszystkie ceny w wartościach netto)
 

Usługi dla podmiotów zobligowanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych:

Opłata za każdy zapis księgowy do 150 dekretów 10,00 PLN
Opłata podstawowa za prowadzenie pełnej księgowości (40 dekretów) 400,00 PLN
Opłata za każdy dodatkowy zapis księgowy ponad 150 zapisów 1,50 PLN

Usługi dla podmiotów zobligowanych do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji dla potrzeb podatku zryczałtowanego:

PAKIET 5 – Opłata podstawowa obejmująca od 0 do 5 zapisów 90,00 PLN
PAKIET 20 – Opłata podstawowa obejmująca od 6 do 20 zapisów 150,00 PLN
PAKIET 36 – Opłata podstawowa obejmująca od 21 do 36 zapisów 200 PLN
PAKIET 50 – Opłata podstawowa obejmująca od 37 do 50 zapisów 250,00 PLN
PAKIET 75 – Opłata podstawowa obejmująca od 51 do 75 zapisów 300 PLN
PAKIET 100 – Opłata podstawowa obejmująca od 76 do 100 zapisów 350,00 PLN
PAKIET MAX – Opłata podstawowa obejmująca powyżej 100 zapisów 400,00 PLN + 1,00 PLN za każdy kolejny wpis

Opłata za osobę podlegającą ubezpieczeniu ZUS 30,00 PLN za osobę
Opłata za pracownika 35,00 PLN za osobę

cena nie zawiera 23% podatku VAT

Załączniki do pobrania:

Pełny cennik usług [422KB]
Cennik usług podstawowych [137KB]
Cennik usług dodatkowych [162KB]

Zapraszamy

do kontaktu


Napisz do Nas
Zapraszamy do kontaktu:

Michał TymoszukPrezes Zarządu – Doradca Podatkowy 83 343-38-38
Robert KulupaGłówny Księgowy 83 343-38-38
Marcin KurczabaDoradca Podatkowy 83 343-38-38 wew. 27
Marta AleksandrzakSpecjalista ds. kadrowo-płacowych 83 343-38-38 wew. 24
Małgorzata BabulaSpecjalista ds. kadrowo-płacowych 83 343-38-38 wew. 22
Agata BarszczSpecjalista ds. księgowych 83 343-38-38 wew. 25
Agnieszka MaciborskaMłodsza księgowa 83 343-38-38 wew. 26
Dorota TurSpecjalista ds. księgowych – Pełnomocnik Zarządu ds. SZJ 83 343-38-38 wew. 23
Karolina SiemieniukMłodsza księgowa 83 343-38-38 wew. 26